Deze website is eigendom van Ryckaert – Van Acker VOF (Saar Schrijft)
E-mail: info@saarschrijft.be
Ondernemingsnummer: BE0779.747.564

Voorwaarden live-sessies 

Algemeen 

Live-writing sessies vinden, tenzij in gezamenlijk overleg anders werd beslist, online plaats. Verplaatsingen zijn ten koste van de klant. Feedback- en ad hoc meetings vallen onder de tarieven voor live sessies. 

Elk begonnen half uur van een live-sessie wordt aangerekend. Indien de partner/coachee niet komt opdagen voor een afspraak, of minder dan 24 uur op voorhand afzegt, wordt de sessie toch aangerekend. 

Voorwaarden live-writing 

Tijdens een live-writing sessie worden de inhouden onder gemeenschappelijke overleg opgesteld. De auteursrechterlijke eigendom van deze inhouden behoren toe aan de partner.  

Indien deze hierbij verdere wijzigingen wenst, kan dat onderling besproken en, na goedkeuring, uitgevoerd worden. Deze herwerking staat los van de revisie, die na de live-writing sessie wordt uitgevoerd. 

Voorwaarden coaching 

De coachee voorziet de te behandelen materie. Na de sessie heeft de coachee recht op een volledig overzicht van alles wat werd gedaan tijdens de sessie en alle relevante cursusmateriaal. Dit materiaal mag niet verder worden verdeeld en blijft de auteursrechtelijke eigendom van Saar Schrijft. 

Voorwaarden geschreven opdrachten 

Algemeen 

Elke geschreven opdracht wordt ter goedkeuring doorgestuurd naar de opdrachtgever. Indien deze hierbij verdere wijzigingen wenst, kan dit onderling besproken en, na goedkeuring, uitgevoerd worden. Saar Schrijft draagt geen eindverantwoordelijkheid voor de feitelijke juistheid van de tekst. 

De auteursrechten en eindverantwoordelijkheid voor deze opdrachten blijven bij de opdrachtgever. Na expliciete (schriftelijke of mondelinge) of impliciete (betaling van factuur of afwijzen van verdere revisie) goedkeuring van de opdracht, wordt deze als afgesloten beschouwd en is Saar Schrijft niet verantwoordelijk voor enige onjuistheden. Elk begonnen half uur wordt aangerekend. 

Voorwaarden vertaling & copywriting 

Elke opdracht voor vertaling of copywriting wordt naar het beste kunnen uitgevoerd. Zowel vertaling als copywriting worden los gesteld van revisie van het vertaalde werk. Er wordt daarbij steeds aangeraden elke tekst te laten reviseren door een persoon die niét zelf de vertaling of copywriting heeft uitgevoerd. 

Voorwaarden revisie & editing 

Elke opdracht voor revisie of editing wordt naar het beste kunnen uitgevoerd. Inhoudelijke opmerkingen kunnen daarbij gegeven en in samenspraak toegepast worden.  

Indien de te reviseren tekst een vertaling is, dient ook de oorspronkelijke tekst aangeleverd te worden. Inhoudelijke fouten die voortkomen uit de oorspronkelijke vertaling, vallen niet onder het pakket van revisie of editing. 

nl_NLNederlands
Scroll naar boven